SKY AGRICULTURE

USINE_SULKY 300 x 200.jpg  SOUFFLET AGRO a.s. sa od 1.9.2018 stala oficiálnym distribútorom poľnohospodárskych strojov (sejacích strojov) SKY Agriculture a predstavuje na českom trhu 2 sejacie stroje MaxiDrill a EasyDrill.

Oba sejacie stroje sú vyrábané vo Francúzsku v továrniach Sulky. Firma Sulky je veľmi dobre známa  českým poľnohospodárom ako výrobca rozmetadiel a sejacích strojov. V roku 2012 založil Sulky novú značku -  SKY v spolupráci s francúzskymi farmármi a spoločnosťou – SKY Agriculture, vedenú Davidom Guyem, poľnohospodárom, agronómom a inžinierom zároveň.

                                                                                                                               retus 300 x 212.jpg

David Guy, Sky Agriculture:

Prečo Slovensko a prečo SOUFFLET AGRO? Mali sme na výber – kam ísť? V Európe a v oblasti CIS pôsobí mnoho predajcov strojov a tiež francúzska skupina Soufflet Group, ktorá propaguje množstvo služieb v tejto oblasti: osivá, chemikálie a hnojivá. Sme presvedčení, že predaj strojov bez agronomického základu a bez technológie  je prakticky nemožný. Keď som sa dozvedel, že na Slovensku existuje klub SOILTEQ, ktorý propaguje technológiu krycích plodín, podobne ako to, čo som vytvoril vo Francúzsku, nás nakoniec priblížilo.

"Keď chodím na pole, zaujímam sa hlavne o to, ako sa cítia rastliny. To je kľúč ku konečnému výsledku a vo všeobecnosti nezáleží na tom, aká je farba stroja, ktorý vytvára dobré podmienky pre rastliny.IMG_2450 300 x 200.jpg

Akýkoľvek stroj (sejačka, kultivátor atď.) je len nástrojom na vykonávanie určitých operácií. Keď farmár začne premýšľať, aké vybavenie kúpiť, na prvom mieste si predstaví traktor. Buďme však úprimní. Traktor nevykonáva „žiadnu prácu“. Prípojné agregáty rovnako samé o sebe nepestujú plodiny. Vykonávajú iba určité operácie, ktoré pomáhajú v procese kultivácie. Hlavnú prácu vykonáva samotná rastlina, preto sa musíme sústrediť hlavne na ňu. Zdá sa, že to sa stalo impulzom pre náš koncept, nepredávať stroje, ale dať poľnohospodárom príležitosť zarobiť viac peňazí technológiou krycích plodín a SKY. To znamená, že to je integrované riešenie, ktoré môže súčasne riešiť niekoľko problémov: zlepšiť kvalitu pôdy a zvýšiť úrodu udržateľnými investíciami do hnojív, osív a CPP. "

 

Sejačky MaxiDrill a EasyDrill sú schopné siať do akokoľvek spracovanej pôdy: orba, minimálne spracovaná pôda, nespracovaná pôda (strnisko), pásové spracovanie pôdy alebo sejba priamo do medziplodiny.

Vďaka mnohým konštrukčným riešeniam, sejačky SKY prevažujú nad existujúcimi analógmi (technológiami sejby) na trhu.

Napríklad výsevné sekcie oboch strojov sú vybavené diskom (coltrom) a výsevnou pätkou. Výsevné ústrojenstvo je pneumatické a vďaka dvojbodovému uloženiu výsevného ústrojenstva nedochádza k vertikálnym vibráciám. Uhol výsevného disku (coltru) je 3,5 stupňa a presnosť hĺbky výsevu osiva je nastaviteľná pomocou svoriek na hydraulickom valci. Vďaka dvojici veľkých zadných kolies sú stroje ľahko transportovateľné.

Predné kolesá strojov sú uložené vo dvojiciach (podľa mňa je tu chyba – dvojicu kolies má iba MaxiDrill, EasyDrill má uložené každé koleso samostatne), čo znižuje tlak na pôdu o 25 % a umožňuje tiež tieto páry v prípade potreby rýchlo meniť či opraviť, pretože nie sú namontované na rovnakom hriadeli. Sejačky je možné agregovať s traktormi  s výkonom od 200 do 300 hp, čo je ďalšia výhoda.

Riziko poškodenia semien pri výseve pomocou oboch sejačiek je naviac eliminované mechanizmom inhibície (cyklónu) prúdenia vzduchu presne pred uvoľnením – osivo tým pádom nie je uložené do riadku pod vysokým tlakom, ale vypadáva do riadku vlastnou váhou.

IMG_0561 300x200.jpg PHOTO_DERDECOUV 300x200.jpg IMG_1714  300 x 200.jpg

soilteq_logo.png__200x265_q85_crop_subsampling-2_upscale.png

V roku 2015 založila spoločnosť SOUFFLET AGRO klub SOILTEQ, ktorý sa zameriava na zlepšenie pôdnej úrodnosti (zlepšenie zdravotného stavu pôdy, zlepšenie pôdnej štruktúry, biologickej aktivity atď.). Tento klub je analytickou úniou poľnohospodárov, ktorí majú záujem o udržateľné poľnohospodárske technológie a hľadajú spôsoby, ako optimalizovať výrobné náklady. Počas stretnutí klubu študujeme metódy boja proti vodnej erózii, zhutňovaniu, uduseniu (kyslíkové hladovanie – nedostatok kyslíka v pôde) pôdy, rozkladu organickej hmoty a zníženiu jej obsahu v pôde a pod.

Po dvoch rokoch činnosti klubu SOILTEQ sme našli sejačku určenú špeciálne na výsev do medziplodiny – stále rastúcej, alebo zničenej mechanickým či chemickým spôsobom. Preto teraz ponúkame celkové riešenie – schválenú technológiu SOILTEQ a sejačky, ktoré ju majú vykonávať.

 

Na základe skúseností európskych poľnohospodárov v boji proti týmto faktorom sme začali s produkciou zmesí medziplodín, určených k zlepšeniu pôdnej úrodnosti prostredníctvom akumulácie živín, symbiotickej fixácie dusíka a stimulácie biologickej aktivity pôdy. Naviac prispievajú k potláčaniu šírenia burín a hmyzu v dôsledku fytosanitárneho účinku – zlyhania vývojového cyklu hmyzu a redukcie burín  vďaka celoročnému pôdnemu pokryvu.

Medziplodiny navyše majú početné ekonomické prínosy a čo je najdôležitejšie – zlepšujú štruktúru pôdy koreňovým systémom, obmedzujú odparovanie vody z nechránenej pôdy a znižujú utužovanie pôdy.

                    

maxi a easy drill SK.jpg maxi a easy drill SK2.jpg SK METHYS 1333x833.png Faca roller sk.jpg